Viime aikoina Kortesjärven alueella on tullut ruskeaa vettä hanoista. Ruskea vesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta ennen talousvetenä käyttöä kylmää vettä tulisi juoksuttaa niin kauan, että se kirkastuu. Veden ruskea väri johtuu putkiston seinämistä irronneesta rauta- ja mangaanisakasta. Vesijohtovuotojen yhteydessä veden virtaussuunnat pääsevät muuttumaan, jolloin putkiston seinämiin kertynyt rauta- ja mangaanisakka pääsevät liikkeelle ja asiakkaiden hanoihin pääsee raudasta ja mangaanista värjääntynyttä vettä.

Kortesjärvellä on nyt käynnissä monta vesijohdon rakennus- ja saneeraushanketta, joiden yhteydessä on tapahtunut yllättäviä vesijohdon rikkoutumistilanteita. Vesilaitos pahoittelee asiakkailleen aiheutuvaa haittaa. Rakennus- ja saneeraushankkeita on käynnissä koska alueella on ongelmia veden riittävyyden kanssa. Näiden hankkeiden tarkoituksena on parantaa alueen verkostoa ja vesihuoltoa. Yllättäviä vesijohdon rikkoutumistilanteita ilmenee, koska aina ei ole tarkkaan tiedossa missä vanhat vesijohdot kulkevat.

Ongelma poistuu vettä juoksuttamalla. Vettä voi joutua juoksuttamaan pidempän aikaa, jopa yli puoli tuntia. Vettä tulee juoksuttaa niin kauan että vesi on kirkasta.