Kauhavan Vesi Oy rakennuttaa siirtoviemärin Kortesjärven jätevedenpuhdistamolta Alahärmään

Siirtoviemärillä johdetaan Kortesjärven jätevedet Alahärmän Voltin puhdistamolle käsiteltäväksi.

Rakennettava linjaosuus on noin 19,5 km pitkä. Samaan kaivantoon siirtoviemärin kanssa asennetaan runkovesijohto varmistamaan alueiden vedensaantia Pietarsaarentien ja Perkiömäentien risteyksestä Tuhkasaareen saakka. Vesihuoltolinjat sijoittuvat pääosin Perkiömäentien varteen.

Tuhkasaaresta runkovesijohto on tarkoitus rakentaa Pirttisen kylän kautta Kosken kylään saakka. Samassa yhteydessä uusitaan myös Voltissa olevaa vesijohtoverkostoa.

Rakentamistyö on tarkoitus aloittaa maalis-huhtikuun aikana.