Talousvesi

Kauhavan Vesi Oy huolehtii talousveden jakelusta toiminta-alueellaan. Kortesjärven, Alahärmän ja Ylihärmän alueilla on omat vedenottamot, joista vettä johdetaan alueen asiakkaille. Kanta-Kauhavalla verkostoon johdetaan Lappavedeltä ostettua vettä.

Veden laatua tutkitaan Talousvesiasetuksen mukaan laaditun Valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelma on tehty yhteistyössä terveysvalvontaviranomaisen kanssa.

Lue lisää talousvedestä täältä.

Jätevesi

Kauhavan Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan jätevesien pois johtamisesta ja käsittelystä jätevedenpuhdistamoilla. Kanta-Kauhavan alueella on oma jätevedenpuhdistamo, jonne jätevedet johdetaan Kauhavan alueelta. Alahärmän Voltissa sijaitsee Härmäin puhdistamo, jonne jätevedet johdetaan Ylihärmän ja Alahärmän alueilta. Kortesjärvellä on vielä oma puhdistamo, mutta alueen jätevedet tullaan johtamaan Härmäin puhdistamolle jätevesien siirtolinjaa pitkin.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaa ympäristölupa, jonka mukaisesti puhdistamoiden toimintaa valvotaan velvoitetarkkailuissa ja ELY-keskuksen määräaikaistarkastuksissa.

Lue lisää jätevedestä täältä.

Hankkeet

Laadukkaan talousveden, ja ympäristöluvan mukaisen vesistöön johdettavan jäteveden takaamiseksi vesihuoltolaitos joutuu jatkuvasti saneeraamaan verkostoaan tai laitoksiaan. Saneeraamme verkostoa ja laitoksiamme jatkuvasti. Teemme myös verkoston saneeraushankkeita yhdessä kaupungin yhdyskuntarakentamisen kanssa.

Lue lisää hankkeistamme Ajankohtaista -osiossa

Tunnusluvut

Kauhavan Vesi Oy:n tunnuslukuihin pääset tutustumaan täällä.

Yhteystiedot

Toimisto
Kauhavan Vesi Oy
Fransuntie 10
62200 Kauhava

puh. 0200 60200
email  vesihuoltolaitos@kauhavanvesi.fi

Varasto
Kauhavan Vesi Oy
Nahkalantie 21
62200 Kauhava