Varautuminen sähkökatkoihin

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Kiinteistöstä jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla viemäriin ja etenee painovoimaisesti, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jätevedenpuhdistukseen.

Lyhyt sähkökatko

Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.

Vettä tulee hanasta

Sähkökatko ei todennäköisesti näy suurimmalle osalle vedenkäyttäjistä, koska vesi virtaa painovoimaisesti kiinteistöihin. Koska joillakin korkeilla alueilla veden painetta nostetaan erikseen paikallisella paineenkorottamolla, vedenpaine voi näillä alueilla olla normaalia alempi. Veden tulo ei kuitenkaan lopu.

Veden laadussa ei muutoksia

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. Jos veden väri tai haju poikkeaa tavallisesta, ota yhteyttä vesilaitokseen.

Jos sähköt menevät poikki, toimi näin

  • Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessan vetämistä on syytä välttää.
  • Älä laske vettä turhaan viemäriin.

Jos sähkökatko pitkittyy

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Lue lisää varautumisesta 72 tuntia -sivustolta: https://72tuntia.fi/vesi/

Lue lisää Valtioneuvoston julkaisusta: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin