Kortesjärven alueella ruskeaa vettä hanoista

Viime aikoina Kortesjärven alueella on tullut ruskeaa vettä hanoista. Ruskea vesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta ennen talousvetenä käyttöä kylmää vettä tulisi juoksuttaa niin kauan, että se kirkastuu. Veden ruskea väri johtuu putkiston seinämistä irronneesta rauta- ja mangaanisakasta. Vesijohtovuotojen yhteydessä veden virtaussuunnat pääsevät muuttumaan, jolloin putkiston seinämiin kertynyt rauta- ja mangaanisakka pääsevät liikkeelle ja asiakkaiden…

Siirtoviemäri Kortesjärven jätevedenpuhdistamolta Alahärmään

Kauhavan Vesi Oy rakennuttaa siirtoviemärin Kortesjärven jätevedenpuhdistamolta Alahärmään Siirtoviemärillä johdetaan Kortesjärven jätevedet Alahärmän Voltin puhdistamolle käsiteltäväksi. Rakennettava linjaosuus on noin 19,5 km pitkä. Samaan kaivantoon siirtoviemärin kanssa asennetaan runkovesijohto varmistamaan alueiden vedensaantia Pietarsaarentien ja Perkiömäentien risteyksestä Tuhkasaareen saakka. Vesihuoltolinjat sijoittuvat pääosin Perkiömäentien varteen. Tuhkasaaresta runkovesijohto on tarkoitus rakentaa Pirttisen kylän kautta Kosken kylään saakka. Samassa…

Varautuminen sähkökatkoihin

Varautuminen sähkökatkoihin Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa? Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Kiinteistöstä jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla viemäriin ja etenee painovoimaisesti, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jätevedenpuhdistukseen. Lyhyt sähkökatko Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä. Vettä tulee hanasta…

Tekstiviestipalvelu häiriötiedotteille

Kauhavan Vesi Oy ottaa tammikuun aikana käyttöön häiriötilanteiden tekstiviestipalvelun kotitalouksille Kauhavan Vesi Oy ottaa yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa käyttöön tehokkaan viestintäsovelluksen, jolla voidaan nopeasti tiedottaa kaikenlaisista vika- ja häiriötilanteista. Vuodesta 2009 lähtien toiminut tanskalaislähtöinen ohjelmistoyritys Blue Idea on kehittänyt digitaalisen viestintäsovelluksen, jonka avulla kunnalliset toimijat ja yritykset voivat mm. tekstiviestien välityksellä kertoa yksittäiselle henkilölle kuinka tulee…