Alahärmän vesitornin huolto 15.-17.4.

Alahärmän vesitornin huolto 15.-17.4. Alahärmän vesitornin vesisäiliö pestään tiistaina 16.4. Kyseessä on huoltotoimi, joka ei yleensä vaikuta asiakkaiden vedenjakelun laatuun. Vesijohtoverkostoon johdetaan vettä hiukan tavanomaisesta poikkevalla tavalla, jolloin vesijohtoverkostossa voi irrota putkistosakkaa tai verkostossa voi esiintyä painevaihteluita. Putkistosakka voi aiheuttaa hetkellistä veden värjääntymistä. Tilanne paranee vettä juoksuttamalla. Vettä voi joutua juoksuttamaan jopa kymmeniä minuutteja. Ennen…

Toimintaohjeet jäätyneelle vesijohdolle

Kovilla pakkasilla vesimittari tai tonttivesijohto voi jäätyä. Jos epäilet tonttivesijohtosi jäätyneen ota yhteyttä putkimieheen ja tilaa ammattilainen sulattamaan vesijohto. Kauhavan Vesi ei sulata jäätyneitä tonttivesijohtoja. Jos veden tulo on poikki myös naapureilta ota yhteyttä päivystysnumeroon 0400 662 728. Tonttivesijohdot ja vesimittaritila ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Jäätyneen vesijohdon sulatus- ja vesimittarin vaihtokustannukset maksaa kiinteistön omistaja.

Siirtoviemäri Kortesjärven jätevedenpuhdistamolta Alahärmään

Kauhavan Vesi Oy rakennuttaa siirtoviemärin Kortesjärven jätevedenpuhdistamolta Alahärmään Siirtoviemärillä johdetaan Kortesjärven jätevedet Alahärmän Voltin puhdistamolle käsiteltäväksi. Rakennettava linjaosuus on noin 19,5 km pitkä. Samaan kaivantoon siirtoviemärin kanssa asennetaan runkovesijohto varmistamaan alueiden vedensaantia Pietarsaarentien ja Perkiömäentien risteyksestä Tuhkasaareen saakka. Vesihuoltolinjat sijoittuvat pääosin Perkiömäentien varteen. Tuhkasaaresta runkovesijohto on tarkoitus rakentaa Pirttisen kylän kautta Kosken kylään saakka. Samassa…

Varautuminen sähkökatkoihin

Varautuminen sähkökatkoihin Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa? Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Kiinteistöstä jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla viemäriin ja etenee painovoimaisesti, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jätevedenpuhdistukseen. Lyhyt sähkökatko Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä. Vettä tulee hanasta…

Tekstiviestipalvelu häiriötiedotteille

Kauhavan Vesi Oy ottaa tammikuun aikana käyttöön häiriötilanteiden tekstiviestipalvelun kotitalouksille Kauhavan Vesi Oy ottaa yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa käyttöön tehokkaan viestintäsovelluksen, jolla voidaan nopeasti tiedottaa kaikenlaisista vika- ja häiriötilanteista. Vuodesta 2009 lähtien toiminut tanskalaislähtöinen ohjelmistoyritys Blue Idea on kehittänyt digitaalisen viestintäsovelluksen, jonka avulla kunnalliset toimijat ja yritykset voivat mm. tekstiviestien välityksellä kertoa yksittäiselle henkilölle kuinka tulee…